Skip to main content
All Posts By

Oracare

MOS Dental เปิดคลินิกแห่งที่ 28 ขยายเครือข่ายบริการทันตกรรม

By News
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 - 14:00 น MOS Dental เชนคลินิกทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทยภายใต้เครือ Oracare Group ประกาศเปิดคลินิกแห่งที่ 28 ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางย่านที่พักอาศัยของเขตประเวศ ตั้งเป้าขยายช่องทางให้ผู้ป่วยทันตกรรมสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันตกรรมระดับสากล ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น Read full article
Read More