Skip to main content
MOS Dental เชนคลินิกทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทยภายใต้เครือ Oracare Group ประกาศเปิดคลินิกแห่งที่ 28 ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางย่านที่พักอาศัยของเขตประเวศ ตั้งเป้าขยายช่องทางให้ผู้ป่วยทันตกรรมสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันตกรรมระดับสากล ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น