Skip to main content
MOS Dental (มอส เดนทอล) ทำสถิติเพิ่มจำนวนคลินิก ในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น เท่า ในเวลา ปีนับจากที่เริ่มประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Oracare Group (ออราแคร์ กรุ๊ป) หนึ่งในเครือข่ายทันตกรรมแถวหน้า ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้